Met een uitgebreid assortiment van machines kunnen we verschillende soorten werken verrichten.
In combinatie met afbraak kunnen wij ook het grondwerk aanbieden, denkende aan:
– leveren en verwerken van gronden;
– bouwrijp maken van terreinen;
– het verzetten van hoeveelheden grond.