Wanneer gebouwen of fabrieken getroffen worden door brand, een explosie of
andere calamiteit, bestaat de kans op instortingsgevaar en het vrijkomen van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Wij beschikken over alle middelen om adequaat op de situatie in te spelen, de gevaren weg te nemen en de schade op te ruimen.